top of page
Talamanca Aereal 1.JPG

De Selles in Costa Rica

Impact op de ontwikkeling van de inheemse families via de kerk

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
-Johannes 7:38

bottom of page